Kovácsolt dugattyú Wiseco Honda CRX Civic B16A 81,5MM 9,7-10,2:1, JapCar Tuning
Kovácsolt dugattyú Wiseco Honda CRX Civic B16A 81,5MM 9,7-10,2:1
K542M815 Bore size 81,50mm Stroke 87,20mm Wiseco compression ratio (CR) 9,86-10,05:1 Rod Lgth. 138mm Dome volume (CC) -2,4 FT Comp Ht. 29,85mm Pin diameter 21mm Fits for Honda CRX Integra B16A B17A1 B18A1/B1 B18C